Kiedyś mnisi zajmowali się w średniowieczu uprawą ziół, poznawaniem ich właściwości, a także studiowaniem ksiąg medycznych. Wielki wpływ w tej dziedzinie miał zakon benedyktyków. Uczyli się przez wiele lat, jak popranie używać poszczególnych roślin. Dzięki temu opracowali wiele produktów leczniczych. Jednym z nich jest balsam kapucyński, który jest produkowany