Większość kobiet w ciąży nadal nie wie, jakie ma prawa w naszym kraju. Od stycznia 2017 roku obowiązuje u nas ustawa „Z życiem”, której celem jest wspieranie kobiet w ciąży i rodzin. Daje dodatkowe uprawnienia kobietom. Prawa kobiet w ciąży: Mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki