Obcowanie z naturą przynosi bardzo wiele zalet. Jest to szczególnie ważne w okresie dzieciństwa, dlatego każdy rodzic powinien postarać się o to, by je wychować w kontakcie z przyrodą. Każdy z nas rodzi się bliski naturze, a nie technologii, dlatego warto dziecko jak najdłużej trzymać z dala od przedmiotów