Prawa kobiet w ciąży

Większość kobiet w ciąży nadal nie wie, jakie ma prawa w naszym kraju. Od stycznia 2017 roku obowiązuje u nas ustawa „Z życiem”, której celem jest wspieranie kobiet w ciąży i rodzin. Daje dodatkowe uprawnienia kobietom.

Prawa kobiet w ciąży:

Mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Mówi o tym art. 47c ust. 1

W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Art. 47c ust. 3 i 4.

Aby nie czekać na wizytę miesiącami, kobieta powinna mieć ze sobą:

– zaświadczenie potwierdzające ciążę wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub specjalistę położnictwa i ginekologii,
– skierowanie do lekarza specjalisty.

Nie trzeba być osobą ubezpieczoną, żeby skorzystać w powyższych uprawnień. Polskie prawo gwarantuje kobietom w ciąży i połogu (do 6 tygodnia po porodzie) bezpłatną opiekę w ramach publicznej służby zdrowia.

Jeśli świadczenia nie są respektowane, to należy złożyć pismo ze skargą do kierownictwa placówki lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *